กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สกว.

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
21. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       ด้าน รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... (สดร.) ได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เพื่อให้มีจำนวนบุคคลากรเพียงพอกับความต้องการในอนาคต จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
สกว. จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักเรียนปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท เพื่อทำวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
24. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH "เซฟตี้วัสดุนาโน"คว้าวิจัยเด่น สกว.       ข่าวสด ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
25. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH "เซฟตี้การใช้วัสดุนาโน"คว้าวิจัยเด่น สกว.   ...
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
26. 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สสวท.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงองค์กรวิจัยอิสระ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แต่วันนี้เราต้องการให้มีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในส่วนของแผนงาน ...
อาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2015
28. ไทย – อังกฤษ เปิดตัวโครงการวิจัย “กองทุนความร่วมมือนิวตัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ   ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ ...
อังคาร, 13 มกราคม 2015
... ศูนย์นาโนเทค ซึ่งเป็นหน่วยที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี จึงรับสนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ดำเนินโครงการวิจัย ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
30. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... (คปก.) สกว.      • กรรมการอำนวยการและบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน "ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"  ทปษ.  ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป