กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สกว.

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
11. Clipping วท ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  15 รายงานพิเศษ สกว.จัดประชุม'นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.'   ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
... 4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 5. สถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) 6. สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) 7. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท กลบ์ กฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    “ ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
14. Clippingวท ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สวช. ร่วมมือ สกว.หนุนทุนปั้นบุคลากร ป.เอก     กรุงเทพธุรกิจ  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... ผักคราดหัวแหวน บัวบก พลู ตะไคร้ต้น มะแขว่น เร่ว โหระพา แมงลัก และยี่หร่า ช่วยให้กลิ่นปากหอม สดชื่นมั่นใจตลอดวัน ผลิตภัณฑ์ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ปี 2556 ด้วย พบกันได้ที่บูธ B3    ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... โหระพา แมงลัก และยี่หร่า ช่วยให้กลิ่นปากหอม สดชื่นมั่นใจตลอดวัน  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.ปี 2556 ผู้สนใจสามารถไปเลือกซื้อได้ภายในงานที่บูธ B3       ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 2 หน่วยงานอังกฤษ คือ British Countil (BC) และ Royal Academy of Engineering ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
... ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
... (อพ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สามารถเข้ามาช่วยได้มากเพราะมีโครงการ ABCและมีความรู้พื้นที่เป็นอย่างดี และอยากเห็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด โดยขอให้ สกว. ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
20. Cilpping วท ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH สกว.หนุนพัฒนาเกราะกันกระสุนสงคราม      ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป