กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม, จันทรุปราคา]  ...
อาทิตย์, 05 เมษายน 2015
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น และทำงานวิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... มีผู้อำนวยการมาแล้วทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ (2526-2527) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (2528-2534) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (2535--2543) ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ (2543--2551) ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร (2551-2559) ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... Prof.Charles Edquist,  H.E. Mr Staffan Herrström (Ambassador) และยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
        ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทวีศักดิ์ ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... กระทรวงสาธารณสุข / ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ตำแหน่ง ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
... กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดำริให้รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคตของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... มิลลิเนียม สุขุมวิท ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Special Talk : Planting and ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
       วันนี้ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ...
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป