กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]  ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
Tags: [เยี่ยมชม, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า, PTEC]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
3. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรมวิทย์ฯเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ครบวงจรประจำภาคอีสาน ไทยโพสต์ 2  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
4. Clippingวท ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 10 เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์หนุนผู้ประกอบการอีสาน  ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
                  27 มิถุนายน  2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... (MTEC), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และโพลีพลาสติก อาเซียน เทคนิคคอล โซลูชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์กลางให้การสนับสนุนวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรม ผู้นำตลาดโลกด้านพลาสติกในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
... (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้บริการด้านการรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
9. สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมถึงหน่วยงานใน สวทช. ที่ให้บริการภาคเอกชน อาทิ Food and Feed Innovation Center, Technology Licensing Office ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
(27 เมษายน 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป