กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศูนย์ความรู้

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ศูนย์ความรู้, stkc]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
2. รายละเอียดการสมัครงาน โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
(Attached to article: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ)
รายละเอียดการสมัครงาน โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ (Filename: jobcontrolmanager121052.pdf)  ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
3. รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
(Attached to article: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ (Filename: job_STKC(25-280952).pdf)  ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
4. วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กันยายน 2559 โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้ วว. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรที่จะจัดอบรมได้แก่                 1. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
5. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 5.การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) 7.โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 8.การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 9.การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... เช่น นิทรรศการด้านสะเต็มในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาราวานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ได้เข้าสู่การให้บริการแบบ Smart Service เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
8. TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          “TCELS” ดึงเทคโนโลยีใกล้ตัวใช้ประโยชน์ ด้วยการร่วมกับ ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
... เพื่อบริการให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ วิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. (4) ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ซึ่งมีการผลิตสื่อสาระออนไลน์ในด้านต่างๆ เช่น สื่อเสริมการเรียนรู้ทางด้าน วทน., สื่อเสริมการประกอบอาชีพ, สื่อเสริมสุขภาพและอนามัย, ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป