กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศึกษาดูงาน

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ศึกษาดูงาน, รัสเซีย]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
Tags: [ศึกษาดูงาน, สถาบันป้องกันอันตรายจากรังสี, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2008
3. Clipping วท ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ศึกษาดูงาน     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
...                 อนึ่ง ผู้ประกอบการกิจการ STARTUP ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ    ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ มีโอกาสศึกษาดูงาน Space Inspirium และเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมศึกษาดูงานในหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเยาวชนไทยกับยุวทูตฯ  ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ปัจจุบัน บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด มีเครือข่ายจำนวนไม่ต่ำกว่า 60 แห่ง ที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีหน่วยงานจำนวนมากใช้บริการและศึกษาดูงานที่สถานแห่งนี้มาโดยตลอดอย่างต่อนื่อง  ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... สป.วท.” เพื่อปรับทัศนคติและสร้างค่านิยมด้านการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ “เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ทั้งนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
... Science Ambassador 2015)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2558 ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยเยาวชนทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไป   ทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... 25 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ จัดโชว์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดย อพวช. และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป