กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศลช.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นเครื่องสำอางก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยน้ำยางพารามาเป็นเครื่องสำอางขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรไวท์เทนนิง ในต่างประเทศแล้ว ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
12. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ศลช.) จัดอบรมผู้ดูแลป่วยโดยเน้นเรื่องการให้สุขภาพจิตศึกษารวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยเริ่มมอบความสุขมาแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และตลอดปี 2558 และพลาดไม่ได้กับโครงการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
13. โครงการคืนความสุขให้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม)
...  เจ้าของโครงการ  :  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ประสานเจ้าที่   :   ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop” เน้นพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของทั้งสองประเทศ      เมื่อวันที่ ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
...  ข่าวโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์  ...
เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา   ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
... จาก ดร.กาญจนา ปานุราช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการประชุมระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย แบ่งเป็น ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
... (ศลช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการธุรกิจสปา (SMEs) จ.ระนอง" ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมี ดร.บัวตั๋น เธียรอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
         ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ในฐานะ ประธานร่วม APEC ...
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014
... (ศลช.) จำนวน 1 คน   เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพข่าวโดย  : นายพิริยะ เผ่าพงษา,นายรัฐพล หงสไกร เผยแพร่ข่าว  ...
พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป