กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศลช.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [TCELS, ศลช., ไบโอมาเซีย, BiotechCrop, เทคโนโลยีชีวภาพ]  ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ศลช., พระองค์เจ้าโสม, 19 ก.ค.57, พารากอน, TCELS]  ...
เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014
Tags: [ศลช., พระองค์เจ้าโสม, 19 ก.ค.57, พารากอน, TCELS]  ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
... ๆ ของหน่วยงาน และในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานฯ ได้แนะผู้แทนจาก ศลช. ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ เป็นครั้งแรก   ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
5. TCELS เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ "สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) เตรียมเปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ "สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... (สวทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
7. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... of Medical Sciences (AFRIMS) ซึ่งเสนอประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งมีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการเสนอประเด็นความร่วมมือในด้านอื่นๆ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (สวทน.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมยางพาราที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) นิทรรศการด้านเครื่องสำอางจากน้ำยางพารา  ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)   ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป