กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
        31 มี.ค. 2559 ที่เทคโนธานี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)” ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
             16 มีนาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... “คนดีศรี วท.” ประจำปี  พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอวาท และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
54. คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 2 มกราคม 2559    ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
55. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โลกวันนี้ 9 ภาพข่าว รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ   ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
56. สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สหรัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... – JCM) ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
57. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Thai - U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ซึ่งได้จัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงความก้าวหน้าจากการประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายในประเด็นสาขาเจรจาความร่วมมือ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
         7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) / รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานฝ่ายไทย และนายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี (Mr. W. Patrick Murphy) อัครราชทูตที่ปรึกษาในประเทศไทย ของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานฝ่ายสหรัฐฯ ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี ศาลาแดง โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานฝ่ายไทย ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป