กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. / รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบโทรศัพท์เดิมให้เป็นโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคตที่จะต้องมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
...      รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
...             25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Kazuo Todani ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... กรุงเทพฯ  โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย Mr. Kazuo Todani, Deputy Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, Mr. ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมกับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
        วันนี้17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... สร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
            12 กุมภาพันธ์ 2559 /จังหวัดแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป