กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรม

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้งานนี้มีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันกำลังส่งเสริมในเรื่องของสะเต็มอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนของการเรียนรู้สะเต็มและส่งเสริมให้แรงงานของไทยมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น และก็สอดคล้องกันกับการที่เรามุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประเทศ” ดร.พิเชฐ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
...            นอกจากนี้ ภายในงานมีตัวแทนทั้งฝ่ายไทยและจีนเข้าร่วมจัดนิทรรศการอย่างคับคั่ง เช่น สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
...  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านมาตรวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการวัด (M:Metrology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยที่ปรากฏออกมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จากค่าที่อยู่กับที่ประมาณ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
26. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
...        1) การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง       2) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... Acoustics, Ultrasound and Vibration Metrology to support Thailand Railway Technology Development โดย นาย ดิสพล ผดุงกุล, นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งรางไทย Thai Railway Engineering Association   Session ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...  โดยนำอาชีพที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ที่มี STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) เป็นพื้นฐานสำคัญ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักคิดค้นยา วิศวกรชีวการแพทย์ และนักพัฒนาซอฟแวร์ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่อาชีพเหล่านั้น ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
29. ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาแทนผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์ (อพวช.) และดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์ กิจกรรมสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยนิทรรศการชุดนี้จะจัดแสดง ณ สยามสแควร์วัน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป