กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรมย้อนรอย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวจัดงาน TechnoMart-InnoMart 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย             ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
...  ·       เทคโนโลยีสุญญากาศในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้งาน ·       งานวิศวกรรมย้อนรอยอุปกรณ์และชิ้นส่วนของระบบสุญญากาศ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... โดยใช้เทคโนโลยีโครงการวิศวกรรมย้อนรอยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... อุตสาหกรรมเซรามิก โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดแท่งชีวมวล ในโครงการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการผลิตเครื่องจักรดังกล่าว ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย นี้ได้นำเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานจากโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หรือที่เรียกว่า ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว  ซึ่งเครื่องอัดแท่งชีวมวล ดำเนินการภายใต้โครงการ ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย   ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป