กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรมย้อนรอย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. เครื่องไตเทียม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช)
...  โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956 โทรสาร  : 0 2333 3932   ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
42. เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... ตลาด การแปรรูปอาหารโดยทำให้อาหารแห้งนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้      เครื่องอบระบบดูดความชื้นที่พัฒนาโดยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยนี้ ใช้เทคโนโลยีการดูดความชื้น ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
43. เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... ทัดเทียประเทศ และราคาถูกกว่าการนำเข้า จากต่างประเทศ   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
44. เครื่องทอดชนิดนํ้ามันท่วมแบบต่อเนื่อง
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...  สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956 โทรสาร : 0 2333 ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
45. เครื่องโฮโม จิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... สาหกรรมนม อาหารเหลวชนิดต่างๆ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมได้เครื่องโฮโม จิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ         สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
46. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ชุมชนยังไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และต้องไปแสวงหางานทำนอกถิ่น  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยนำเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมอและความต้องการของชุมชน  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
47. หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของชุมชน อาทิ เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... โดยใช้เครื่องอัดแท่งชีวมวลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ให้ดำเนินการพัฒนาสร้างขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล คือ ถุงหมักก๊าซชีวภาพ  เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง  เครื่องคัดขนาดไข่ และเครื่องใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
... เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องจักรต้นแบบฝีมือคนไทย ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป