กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรมย้อนรอย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.  กิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการ  Business Matching  พร้อมเปิดรอบสื่อมวลชนและร่วมแถลงข่าวย่อย “วิศวกรรมย้อนรอยกับความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย”  จากนั้นเวลา ...
จันทร์, 11 ตุลาคม 2010
... ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2553     นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายในการประชุมฯ ว่า “สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
... โดยพัฒนาสร้างรถตัดอ้อยต้นแบบ ราคาประหยัด    ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  ตั้งเป้า 3 ปี มีรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยใช้งานไม่น้อยกว่า 300 คัน     ...
อังคาร, 27 เมษายน 2010
... จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการวันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  2. โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4. โครงการเงินอุดหนุนสมาคมทางวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 05 เมษายน 2010
25. กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมรับสงกรานต์ ด้วยการขับขี่ปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด จึงได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้พึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างเครื่องมือ/เครื่องจักร ขึ้นใช้เองในประเทศ ภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
พุธ, 10 มีนาคม 2010
26. วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการแพทย์ไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    วว. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   บริษัทเอ็นอาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  วิจัยละพัฒนา  “เครื่อง ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
... ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               : ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย นี้ได้นำเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานจากโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
28. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... 3863-5 - โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953 - โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... Conditioner ทันที ทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบที่สามารถพร้อมใช้ในอุตสาหกรรมและโรงอบลำไย ต่าง ๆ ตามต้องการ  ทั้งนี้ เครื่องอัดแท่งชีวมวลที่ใช้ในโครงการเป็นการพัฒนาต่อยอดเครื่องจักรจาก โครงการวิศวกรรมย้อนรอย ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
30. เครื่องบดเศษพลาสติก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล หรือโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการย่อยเศษพลาสติกให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ต่อไป   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่า่ยทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป