กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิทยาศาสตร์เยาวชน

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [อพวช., แถลงข่าว, วิทยาศาสตร์เยาวชน, 29 มิ.ย.58]  ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
... “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2” (The 2nd ASEAN Student Science Project Competition) เวทีการประกวดทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 24 แถลงข่าวการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชียAsian ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2015
... และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ ผนึกกำลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย : Asian Science Camp 2015 ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... ในเวที “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1” ซึ่งมีเยาวชนจาก 7 ประเทศอาเซียนร่วมชิงชัย ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 58 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... จัด 2 กิจกรรมใหญ่ดึงเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียนรวมถึงจีนเข้าร่วมในเดือนกรกฎาคมนี้ คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 และค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในภูมิภาค ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project Competition) เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน หวังผลักดันเป็นเวทีประกวดระดับสากล ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... จัด 2 กิจกรรมใหญ่ดึงเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียนรวมถึงจีนเข้าร่วมในเดือนกรกฎาคมนี้ คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 และค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในภูมิภาค ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
9. Cipping วท. ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 1,12 "ASPC 2015"ไทยเจ้าภาพประกวดวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
... 3,000 เหรียญสหรัฐ  พร้อมได้รับโอกาสเดินทางไปยังประเทศอิตาลีเพื่อร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เยาวชน (European Union Contest for Young Scientists) อีกด้วย    ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป