กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิดีโอ

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
...      ข่าวโดย :   นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
...      ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช และ นายรัฐพล หงสไกร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... Practice Professor of Finance, SMU เป็นผู้ดำเนินรายการ        ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และนายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
...        ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช และ นายรัฐพล หงสไกร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
...  ภาพและวิดีโอโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่างและนายภูมินทร์ ปั้นเล็ก  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... แสงเทียนสุวรรณ ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-mail :  pr@most.go.th Facebook: sciencethailand ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
...    ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช และนายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834 ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
...              ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
... ครั้งที่ 7 ได้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00-16.00 น. ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดชและนายรัฐพล ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
60. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...      ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่างและนายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป