กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิจัย

ทั้งหมด 132 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 14
91. ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ‘หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา’ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่งตามโครงการหอดูดาวส่วนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
92. กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ น้ำยาขัดเงา ฯลฯ       เขียนโดย :   ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว.   ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016
93. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... STR นั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการทดสอบสมบัติต่างๆ ตามที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดเป็นมาตรฐานยางแท่ง STR (Standard Thai Rubber)  ซึ่งการวัดค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นการทดสอบที่มีความจำเป็นต่อการระบุคุณสมบัติของยางแท่งอย่างหนึ่ง ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... และงานปีนี้เน้นยกระดับคุณภาพชีวิต Nuclear for Better Life นำทัพผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 130 ผลงาน กว่า 10 ประเทศทั่วโลก นำเสนอภายในงาน พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ผลงานเยาวชนและนักวิจัยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมอง เสริมสร้างความจำ “MDmate” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... สถาบันวิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์” โดย นายสุรีย์ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
              วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ สภาวิจัยแห่งชาติ  นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างเข้มข้นทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสร้างระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างเป็นระบบ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อทำให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                   สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป