กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิจัย

ทั้งหมด 132 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 14
31. เมื่อเด็กไทยได้เยือน...เซิร์น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เซิร์น, CERN, องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป, แสงซินโครตรอน, เหมือนฟ้า เนตรหาญ, วทัญญู ฟูแสง, ธิปยวิศว์ ชื่นจิตร, ณัชชนก คำพิทักษ์, อรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย, สรัช ลิ่วศิริรัตน์, สาริศ วิเศษสุมน, ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
Tags: [รางวัลนักวิจัย, งานเลี้ยง, นักเทคโนโลยีดีเด่น, นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่, 21 ต.ค.57]  ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วิดีโอ, ประชุมวิชาการ, นิทรรศการ, งานวิจัย, NECTEC, ACE 2014]  ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
Tags: [นายก, ตรวจเยี่ยม, อพวช., หารือ, งานวิจัย, 9 เม.ย.57]  ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
Tags: [สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน]  ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
Tags: [งานวิจัย, นักวิจัย, อุตสหกรรม, รัฐบาล, ประชุม]  ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
Tags: [วิจัย]  ...
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011
Tags: [วว., งานวิจัย, ลงนาม, บันทึกข้อตกลง]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2011
Tags: [วว., พลังงานทางเลือก, ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย, งานวิจัย, เชิงพาณิชย์]  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
40. รมว.วท.เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยามครั้งที่ 7
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน]  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป