กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิกฤติยางพารา

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [วิกฤติยางพารา, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, การกีฬาแห่งประเทศไทย]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
... 2 กลุ่ม รวมเป็น 18 แห่ง  โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมน้ำยางสดแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกลูกค้าและเกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม  แต่เมื่อวิกฤติยางพาราตกต่ำลงไปอีก ทางกลุ่มจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
               ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 19 ม.ค./ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานนวัตกรรมยางพารา ที่เป็นผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
      จากวิกฤติยางพารา ที่มีจำนวนผลผลิตล้นตลาดและราคายางพาราที่ตกต่ำ ทำให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับไม่คุ้มค่า และผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราเป็นสินค้าขั้นต้นและสินค้าขั้นกลางสำหรับจำหน่ายในตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... TCELS เปิดราคาขายสารสกัดยางพาราครั้งแรกกับภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มั่นใจแชร์ส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอางในอาเซียนได้หลังจดสิทธิบัตรแล้ว 4 ประเทศ “ดร.พิเชฐ” ชี้ ทางรอดวิกฤติยางพาราคือการแปรรูป  ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... ที่ต้องร่วมแก้วิกฤติยางพาราด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในการแปรรูปยางพารา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทเป็นข้อต่อ ได้ทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป