กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุศาสตร์

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เปิดนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา วว.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1ใน14 หน่วยงาน ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านนาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์  ด้านอิเล็กทรอนิกส์  หรือศูนย์แห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญทุกๆ ด้าน      ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
... เป็นประธานในพิธีมอบทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยสตรีที่ได้รับการคัดเลือกจากสาขาวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2552  ได้แก่ ผศ.ดร.อนงค์นาฎ  สมหวังธนโรจน์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
43. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เช่น  การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูงมากกว่าพันธุ์เดิมหรือการฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช  งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม  นักวิจัยมุ่งศึกษาและพัฒนาโครงการวัสดุต่างๆเช่น ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีซินโครตรอน และพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น           4. ผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป