กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุศาสตร์

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... -สถานะความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนใน 9 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... Information Technology: SCMIT)           4. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (Subcommittee on Material Science and Technology: ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... ทั้งยังสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างได้ทั้งในสภาวะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยไม่ทำลายสารตัวอย่าง ซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหลากหลายด้าน อาทิเช่น วัสดุศาสตร์ วัสดุนาโน ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
... 9 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์, ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ, วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ, การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน, วิทยาศาสตร์ทางทะเล, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
...  2. การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน (Sub-Committees) 9 คณะ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... (GRIPS) สนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบาย วทน. ความมือระหว่างสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ชั้นสูงระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น กับ สวทช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้ง ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... for Materials Science (NIMS) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ชั้นสูงระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น กับ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรโดยเฉพาะด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
18. วท. เปิดบ้านซินโครตรอน ดึงงานวิจัยโชว์คณะ รมว.วิทย์ฯ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
... จึงจำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
20. พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  พัฒนางานวิจัย และการเกษตร สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม  โดยการใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรม และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของการจัดตั้ง ...
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป