กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุนิวเคลียร์

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, วัสดุนิวเคลียร์, วัสดุกัมมันตรังสี]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
2. อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร " การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2553" ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
...           ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. เป็นหน่วยงานหลักและมีภารกิจในการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกไปจากการกำกับ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ร่าง พ.ร.บ. นี้เน้นควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมกับมาเลเซียปลายปี 59 ในเรื่องการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านพรมแดนประเทศไทย – ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
...         ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งทางการแพทย์ ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
9. ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เปิดเผยว่า การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต      มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ปส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (Radiation Gate Monitor) กับกรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป