กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุกัมมันตรังสี

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุม เรื่อง “Regional Review Meeting On Radiological Security Partnerships” เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ...
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
32. ปส. เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่มีเส้นทางผ่านในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
33. ปส. ฝึกซ้อมเสมือนจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเสริมความรู้พื้นฐานการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่มีเส้นทางผ่านในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... ติดตาม-ตรวจสอบการจัดการควบคุมไม่ให้วัสดุกัมมันตรังสี/กากกัมมันตรังสีสูญหายหรือรั่วไหลกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความปลอดภัยให้แก่ประชาชน หวังสร้างความมั่นใจในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ  ...
เสาร์, 13 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป