กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุกัมมันตรังสี

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... Nuclear Forensics เป็นการตรวจพิสูจน์เมื่อมีวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องในทางผิดกฎหมาย รวมถึงวิเราะห์เส้นทางการลักลอบที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลที่ได้ทั้งหมดประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน ๓๒ รหัสพิกัดสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.oaep.go.th ซึ่งส่งผลให้ผู้ดำเนินการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ต้องมีใบแจ้งข้อเท็จจริงผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางหน้าเว็บไซต์ของ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
13. Clippingวท ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 16 ปส.จับมือกับกรมศุลากร คุมเข้มป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี     ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
... ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
...           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำเสนอหุ่นยนต์เก็บกู้รังสี อันเป็นผลสืบเนื่องจากประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในด้านต่างๆ เช่น ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... เพื่อใช้ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผ่านด่านต่างๆ ก่อนที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... เครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและชุดหุ่นเก็บวัสดุกัมมันตรังสีมาโชว์เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (สดร.) ได้นำสถานีไขความลับหลุมดำที่มีการจำลองสภาวะการตกลงสู่หลุมดำและความรู้เกี่ยวกับหลุมดำ ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... มาตรวิทยากับโลกแห่งแสงสี พบห้องปฏิบัติการแสง สี การกระจายคลื่นแสง และใยแก้วนำแสง ครอบครัวอะตอม พบเครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและชุดหุ่นเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ขุดคุ้ยลุยดิน ให้เยาวชนทดลองขุดคุ้นดินประเภทต่างๆ  ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
19. โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
...  โดยมีระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติ การตรวจสอบ การกำกับ และการควบคุม การอนุญาตนำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี ที่มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. สามารถเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
20. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
...  - เครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม /ชุดหุ่นเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี  - นิวเคลียร์เพื่ออนาคต ความรู้เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ - เรียนรู้เรื่องวิวัตนาการของสิ่งมีชีวิตกับ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป