กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วันเทคโนโลยีของไทย

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. MOST NEWS ออกอากาศ 21/10/2558 ช่วงที่ 1 MOST UPDATE
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [คลิป, วิดีโอ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันเทคโนโลยีของไทย]  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
2. วันเทคโนโลยีของไทย 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันเทคโนโลยีของไทย]  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
3. พิธีวางพานพุ่ม พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วันเทคโนโลยีของไทย]  ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
Tags: [พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, วันเทคโนโลยีของไทย, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ประดิษฐ์, คิดค้น, พัฒนา]  ...
อาทิตย์, 19 ตุลาคม 2014
Tags: [19 ตุลาคม 2556, วันเทคโนโลยีของไทย, พิธีถวายพานพุ่ม]  ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
Tags: [วันเทคโนโลยีของไทย]  ...
ศุกร์, 19 ตุลาคม 2012
Tags: [พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, วันที่ 19 ตุลาคม 2553, วันเทคโนโลยีของไทย, รมว.วท. เป็นประธาน, ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล]  ...
อังคาร, 19 ตุลาคม 2010
Tags: [วันเทคโนโลยีของไทย, ข่าว, เทคโนโลยี, ประจำปี 2552, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย]  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
9. วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [วันเทคโนโลยีของไทย, วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, คำปราศรัย]  ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
10. วันเทคโนโลยีของไทย
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / วันเทคโนโลยีของไทย)
อังคาร, 19 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป