กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วันสถาปนา

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ************************************************   เขียนข่าวโดย : สุจิรัส ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  สัมมนาวิชาการเนื่องในวันมาตรวิทยาโลก  และครบรอบวันสถาปนา 11 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ “การสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ในวันศุกร์ที่ 22  พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่  24  พฤษภาคม 2552  เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ วว. เทคโนธานี  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี เพื่อฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
มื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉลองครบรอบวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
35. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
เช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2552)  ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะปีนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
ขอเชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สป.วท. / วท. ติดตามรับชมการเผยแพร่คำปราศรัยของ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
38. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.สุจินดา   โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปาฐกถาพิเศษในเวทีเสวนา เรื่อง “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า  สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
39. “118 ปี ศาลาแยกธาตุ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
29 มกราคม 2552) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “118ปี ศาลาแยกธาตุ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS)” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป