กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วันสถาปนา

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [วันคล้ายวันสถาปนา, 24 มี.ค.58, 23 มี.ค.58]  ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
Tags: [วันวิทยาศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557, วันสถาปนากระทรวง]  ...
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
Tags: [วันสถาปนา]  ...
จันทร์, 26 มีนาคม 2012
4. วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
พุธ, 24 มีนาคม 2010
5. วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ
(EventList / รัฐมนตรี , วศ. / วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ)
พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2010
6. วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(EventList / รัฐมนตรี , วว. / วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
7. วันสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(EventList / รัฐมนตรี , มว. / วันสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
อังคาร, 01 มิถุนายน 2010
8. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เอ,บี,ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมอาหาร (Food  Innopolis) และเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 53 ปี ของการครบรอบคล้ายวันสถาปนาพร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนา ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... มาตรฐานการตรวจวินิจฉัย การให้การรักษา การประเมินผล การส่งต่อระหว่างการแพทย์ทั้งสองระบบ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาโรงพยาบาลครบรอบ 75 ปี     ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
             เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)             ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป