กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วันสถาปนากระทรวง

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [วันวิทยาศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557, วันสถาปนากระทรวง]  ...
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
2. วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(EventList / รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน / วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
พุธ, 24 มีนาคม 2010
    วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2559 ขอเชิญรับชมคำปราศรัย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
            21 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
           วันนี้ (23 มีนาคม 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
        เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตรงกับวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
8. กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกิจกรรม รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ชุมชนและท้องถิ่นประจำปี 2558 (PCSO) และเรื่องแจ้งให้ทราบถึงกำหนดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 และผลการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายสังคม พร้อมทั้งกิจกรรม Asian ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
           เช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2557) เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ ...
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
... ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 35 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี วท. จำนวน 54 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป