กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วันข้าราชการพลเรือน

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ข้าราชการดีเด่น, วันข้าราชการพลเรือน]  ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
2. พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พระบรมราโชวาท, วันข้าราชการพลเรือน]  ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2011
... 2558 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 621 ราย                  ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลว่า ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
    ข้าราชการดีเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ 1-4 ๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน   ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุพนิดา อารยเมธี ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
7. งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 ๑ เมษายน .. เป็นวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ  และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ...
เสาร์, 30 มีนาคม 2013
... เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
9. พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
   
ศุกร์, 01 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป