กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัตถุดิบ

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... โดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐานและการออกแบบเครื่องจักร รวมถึงพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
22. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ ระบบรับรองมาตรฐานต่างๆ หรือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วย วทน.อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต...” ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
23. ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols)
(4 Cluster/ท่องแดนวิทยาศาสตร์)
... ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากข้าว มีไฟโตสเตอรอล ได้แก่ β-Sitosterol, Campesterol และ Stigmasterol ซึ่งเป็นที่คาดว่า หากมีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิต จะทำให้ได้ปริมาณของไฟโตสเตอรอลมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... เซรามิก  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ สำหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง การวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... มอ. ได้สร้างรูปแบบ "เกษตรอุตสาหกรรมยางพารา" เพื่อให้เกิดการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร ลดผลกระทบยางพาราตกต่ำโดยเกษตรกรเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ มอ.ยินดีสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางได้ถึง 30 คู่    2.ที่นอนและหมอนยางพารา   คาดการณ์ว่าในอนาคตจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาล 5,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางข้นประมาณ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารของโลกและถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย อาทิ พืช สัตว์ อาหารทะเล ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... Managing Director, Leistritz (Thailand)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 2,652 ตารางเมตร มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาและยังเป็นผู้นำทางด้านการผลิตส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องยนต์เครื่องบินและอุตสาหกรรมพลังงานจากประเทศเยอรมนี  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปทั้งประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สอดรับกับมาตรการโอทอป 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ มาเสนอ ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป