กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วังไกลกังวล

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ถวายเหรียญ, ข้าว, วังไกลกังวล, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning eDLTV คืออะไร? ...
ศุกร์, 07 กันยายน 2012
... เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
4. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... 2.    หอดูดาวแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบสารสนเทศหอดูดาวภูมิภาค 6 แห่งทั่วประเทศและศูนย์เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนวังไกลกังวล ศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
6. สดร. จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรม “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ถวายพ่อของแผ่นดิน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ )
... วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดกิจกรรม  “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”  ณ  วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นศักยภาพของ "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติวังไกลกังวล"  ที่ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล ซึ่งเป็นที่ตั้งของกล้องดูดาว ROTAR ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
... ได้แก่                 2.1 “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระองค์ตรัสถึงการทำไซส์หรือขนาดมาตรฐานของหมาไทย โดยดำรัสถึงสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดง ว่าหมาพันธุ์ไทยจะมีลักษณะไม่ใหญ่ไม่เล็ก รูปร่างสันทัด ที่สำคัญหางต้องม้วนเหมือนไม้ม้วน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว  ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป