กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วศ.

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... มีฉลากโภชนาการที่ระบุคุณค่าอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย   หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรปากแรต  26/2 หมู่ 7 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... (วศ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้านเทคโนโลยีการย้อมสีให้ติดทนนาน การใช้สีเคมีที่เหมาะสม การตรวดวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช.     หน่วยงาน ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
53. ก.วิทย์ฯ สรุป 2 วันยอดจำหน่ายทะลุกว่า 2 แสน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... (วศ.) 2 วัน รวม 2 รายโดยสมัครเข้าร่วมบริการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลดค่าธรรมเนียมการทดสอบ 10 %     ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... เริ่มด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำระบบโครงสร้างพื้นฐาน (S : Standardization) การทดสอบ (T : Testing) และการประกันคุณภาพ (Q : Quality Assurance) เพื่อมุ่งให้เป็นกลไกของภาครัฐที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการเอกชน ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ประจำปี 2558 (ICG Annual Meeting 2015) ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นครั้งแรกในอาเซียน โดยมี ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 พร้อมจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ได้คิดค้นผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
... แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ประจำปี 2558 (ICG Annual Meeting 2015) เป็นครั้งแรกในอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อให้วิทยากรระดับโลก ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
60. ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป