กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วศ.

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑาที่ได้มาตรฐาน มอก. เรียบร้อยแล้วโดยนำร่องสร้างลู่ลาน-กรีฑา ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) รวมถึงเครือข่ายการทำงานในต่างจังหวัดทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยี ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... (วว.)  และ กรมวิทยาศาตร์บริการ (วศ.) โดยการสัมมนามีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม คริสตัล 2-4  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
           ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ขอแนะนำสถานีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มาในธีม “สวนสนุก วศ.” จัดเต็มกว่า 12 สถานี อัดแน่นด้วยความรู้และความสนุกกับการทดลองและสร้างสรรค์สิ่งของด้วยวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... วศ.  ขณะเดียวกัน ยังมีสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมมิตรเรื่องวิทย์ฯ ที่เสริมความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ อีกด้วย ได้แก่ สถานีสีเขียว ตอนน้ำมันหอมระเหยไล่ยุง  ตะลุยดินแดนโลกแห่งการวัด ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... (มว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะในการทำงานห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
38. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วศ.คลอด5แนวทางเสริมแกร่ง"โอทอป"ภาคใต้    บ้านเมือง  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
39. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  22 วศ.ลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป   กรุงเทพธุรกิจ  ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
40. Clipping วท ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วศ.ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเสริมแกร่งสินค้า'โอท็อป'ใต้   โพสต์ทูเดย์  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป