กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วว.

ทั้งหมด 81 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป  โดยได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกับ ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน. ) เป็นต้น              ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... (วว.) มีเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำเค็ม น้ำกร่อย ใช้ในการอุปโภค ทั้งนี้ ให้รีบไปตรวจเช็คสถานภาพเทคโนโลยีดังกล่าวและอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
75. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)        ด้านสะเต็มศึกษา ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
76. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนายกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
77. ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols)
(4 Cluster/ท่องแดนวิทยาศาสตร์)
... ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบสารกลุ่มไฟโตสเตอรอลจากข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากข้าว ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... อีกเรื่องหนึ่งคือ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งก็มีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่หลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ซึ่งมีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
79. Clipping วท ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เทคโนโลยี วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา   มติชน 9  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
80. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ฉบับที่ 5(พ.ศ.2559-2564) ในเบื้องต้นขอให้ใช้ตัวอย่างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.)เป็นแนวทางในการส่งข้อมูลให้กับกรมประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (ใส่แผนงานเฉพาะปี 2559) ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป