กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วมว

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
... นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล และพืชพลังงาน โดยมีผลงายวิจัยที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
... ภาครัฐ และภาคการศึกษา ด้วยกลไกส่งเสริมต่างๆ (เช่น ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนานวัตกรรม ร่วมพัฒนางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับผู้กำหนดนโยบายและผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษี ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... อย่าไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ที่ผ่านมาไม่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสังคมโดยรวมว่าไปใช้ซื้อในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ - เพราะฉะนั้นกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะว่าเป็นเรื่องของการเป็นประชาธิปไตย ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
...        ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงนามครั้งนี้จะยกระดับความร่วมมือสู่การร่วมวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดที่มีความแม่นยำสูง ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนั้นจะมีการนำเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วยเช่นกัน    ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... ที่ประสบความสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาความเข้มแข็งของจังหวัด มาให้คำปรึกษา ร่วมวางแผนและพัฒนาจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับจังหวัด หากทำสำเร็จการกระจายยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัดจะเกิดขึ้นและมีการนำร่อง ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
... มาให้คำปรึกษา ร่วมวางแผนและพัฒนาจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับจังหวัด โดยอาจจะทำนำร่องใน 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้    ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
79. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  'อบต.บึงกาสาม'หนุนเตาชีวมวลใช้เชื้อเพลิงน้อย     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป