กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วมว

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
... การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เช่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดสรรพื้นที่ให้เอกชนมาร่วมวิจัย 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาวิศวกรด้านยานยนต์ร่วมกัน  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
... Biomass ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยพลังงานด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม-ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานอินทรีย์วัตถุทั่วไป เช่น กากอ้อย กากข้าวโพด มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... อ้อย น้ำตาล และพลังงานชีวภาพ หลากหลายรายการ เช่น รถตัดอ้อย รถม้วนใบอ้อยเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายในงานระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... นำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีข้าราชการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และนิสิตนักศึกษาได้เดินทางมาร่วมวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง ...
ศุกร์, 23 ตุลาคม 2015
... กองทุน กฎหมายและเรื่องที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างนั้นคือ กำลังคนหรือ Talent Mobility ซึ่งงานในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกัน จากผลงานนักวิจัยไทยกว่า 50 ชิ้น ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม / ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... สนใจพร้อมทำสัญญาสั่งซื้อเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง มูลค่า 160 ล้านบาท นอกจากนี้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีประจำวันที่สามของการจัดงาน จำนวน 143,790 บาท รวม 3 วันเป็นเงินมูลค่า ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... ที่ได้อนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน พร้อมยื่นกู้ได้ภายในงาน และมีโครงการร่วมลงทุนวงเงิน 2,000 ล้านบาท และกองทุนสร้างเถ้าแก่ใหม่ 4 ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วย  ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องสถานภาพการพัฒนาพลังงานชีวมวล โดย คุณทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข ผู้จัดการบริษัท Zero Waste ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป