กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วมว

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... ซึ่งมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์   ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) แห่งที่ 17 โดยพร้อมจะเปิดการสอนในเดือนพฤษภาคมนี้      ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... NASA ARISS Contact ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการสื่อสารกับนักบินอวกาศฯ ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  ด้านระบบนิเวศน์ในระดับสากล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช...สถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่ต้นแบบ  อีกทั้งมุ่งผลักดันงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงานชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... มีอำนาจในการต่อรอง อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดไว้แล้ว ต้องทำแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันนี้ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นั้น ยกตัวอย่างมาสร้างรายได้ เข้าหมู่บ้านโดยรวมวันละกว่า 2 แสนบาท อาจจะดีกว่าไปทำอย่างอื่น ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... ยังได้จัดแสดงโมเดล “โรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1 MW” ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ระหว่างผู้ลงทุน ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 โดยมี ดร. คำมั่น จันทะรังสี รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง นายมะลัยทอง ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... ทั้งนี้ ผลสรุปที่ได้จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... ธันวาคม 2558 เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 1 สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 17 สาขา ต่อเนื่องจากครั้งที่เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ...
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
... จากนั้นได้นำคณะไปร่วมวางช่อดอกไม้แสดงความเสียใจ ในเรื่องของการประชุมนั้นก็เป็นกังวลอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องการพัฒนาประเทศที่มีความแตกต่าง มีช่องว่างของการพัฒนาอยู่ เพราะฉะนั้นการกำหนดอะไรต่าง ๆ ก็ตามต้องกำหนดมาตามความเป็นจริง ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป