กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วมว

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
... ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ก็เห็นความสำคัญและได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมาหลายโครงการ เช่น เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่องเครื่องผลิตน้ำมันขยะ พลาสติกและMobileBurn:เตาเผาขยะระบบแก๊สซิฟิเคชั่นเคลื่อนที่ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... ขยะ ก๊าซชีวภาพ และชีวมวล รวมถึงการวิจัยเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์จากลม และจากพลังงานน้ำ ตลอดจน พลังงานรูปแบบใหม่แนวโน้มในอนาคตที่จะวิจัยเพิ่มมากขึ้นคือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า สําหรับงานวิจัยและนวัตกรรมที่นํามาแสดงในงาน ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... จัดทำโซนนิ่งการใช้เชื้อเพลิง ทำแนวกันไฟ ตามข้อมูลความถี่ และจัดทำพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟ มาตรการที่สาม คือ การนำเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน เช่น การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล มาตรการที่สี่ ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ประเด็นข่าวสารสำคัญของ วท. ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
45. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Energy (DOE) ได้เสนอประเด็น Hydropower เป็นโครงการหลักในการเจรจาโดยอ้างถึงความร่วมมือที่ต้องการสานต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีความสนใจทางด้านพลังงานชีวมวล ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (เอ็มเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นที่นำโดยมหาวิทยาลัยเกียวโต โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานเรื่อง “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง” ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... วท. โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารสำคัญของ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
48. Clipping วท ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 เร่งโครงการไอแทป สวทช.ดึงเอกชนร่วมวงปั้นธุรกิจใหม่     ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์  นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารสำคัญของ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป