กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วทน.

ทั้งหมด 89 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 9
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือ Agreement on Scientific and Technical ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... ดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ ได้แก่ ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นร่วมกันให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... วทน. แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาไปสู่โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพระดับอาเซียน เพื่อให้อาเซียนพัฒนาไปร่วมกันและสร้างความเป็นหนึ่งในด้านเศรษฐกิจ     ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคตของทั้ง ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
64. Clipping วท ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
65. Clipping วท ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เลขาธิการ สวทน.คนใหม่     บ้านเมือง 7  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (สวทน.)    ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 9  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เทคโลยีชีวภาพเกษตร ได้ดำเนินการร่วมกันภายใต้ “ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
68. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
... รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ        2) ประสานงานการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.       3) สนับสนุนการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
69. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI   for OTOP  Upgrade) จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดขอนแก่นด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
70. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สวทน.) ขึ้นเป็น เลขาธิการ สวทน. คนใหม่ แทนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่ลาออก ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       สำหรับนายกิติพงค์นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป