กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลูกปัดแก้ว

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ลูกปัดแก้ว, เครื่องประดับ, SME]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
  ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ                   24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการรุดหน้าพัฒนาสินค้าชุมชนภาคเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และแก้ไขปัญหาการผลิต  เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานชุมชน หรือมาตรฐานอื่นได้ในอนาคต  เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าได้  ที่ผ่านมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วในส่วนของลูกปัดแก้วและกระจกสี  ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... จากนั้น เสด็จพพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯ ซึ่งร่วมกับนักวิจัยจากทั่วประเทศ อาทิ การศึกษาธาตุทองแดงในลูกปัดแก้วโบราณที่พบในประเทศไทยด้วยเทคนิคการดูดกลืน รังสี เอกส์  การศึกษาพฤติกรรมของน้ำรอบไอออน  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
... และการทำลูกปัดแก้ว  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลายครั้ง  และระดับอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการ  ที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษา  ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
6. แก้วอ่อนสำหรับทำเครื่องประดับแก้ว
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
     ลูกปัดแก้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับและของตกแต่ง เป็นสิ่งบอกถึงอารยธรรม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันได้พัฒนาทำรูปแบบและลวดลายที่หลากหลายแก้วที่ใช้ในการทำต้องมีสมบัติพิเศษเรียกว่า ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป