กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลูกน้ำยุงลาย

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ลูกน้ำยุงลาย, อัลตร้าโซนิค]  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
2. ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ชนิดออกฤทธิ์นานควบคุมลูกน้ำยุงลาย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ลูกน้ำยุงลาย]  ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา ลดการระบาดของยุงลายและไข้เลือดออก โดยมีผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ชุดตรวจไวรัสเดงกี่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สธ.เปิดแอพฯ'พิชิตลูกน้ำยุงลาย' มติชน (กรอบบ่าย) 10  ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 14 สธ.เปิดแอพฯ'พิชิตลูกน้ำยุงลาย'   ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
... การสื่อสารและการคำนวณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่ทำงานร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจลูกน้ำยุงลาย และติดตามการระบาด ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
... เพราะสายไม่ว่าง - สุดท้ายนี้ ช่วงนี้มีการระบาดของไข้เลือดออก ผมก็ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยกันสำรวจ รณรงค์ ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ทั้งที่บ้าน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 94 ราย ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุงลาย โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มุ้งนาโน และแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นการพัฒนาจากสารชีวภัณฑ์ ...
เสาร์, 14 กันยายน 2013
9. กระทรวงวิทย์ฯ นำผลงานวิจัยสู่ประชาชนสู้ไข้เลือดออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ผลงานวิจัยของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบให้กับผู้รับการอบรมเพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี นายพิจิตร  บุญทัน  ...
พุธ, 04 กันยายน 2013
10. รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการซอฟแวร์ดี...มีนวัตกรรม หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ระบบป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยโสธรเกษตรอินทรีย์โมเดล เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นางสาวนีรนุช ...
จันทร์, 19 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป