กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลำไย

ทั้งหมด 80 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
เจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  นำร่องอัพเกรดลำไยพรีเมียม บูรณาการต้นแบบระบบบริหารจัดการ ผลไม้ไทย             (25 มิ.ย. 56) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
62. ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก              (20 มิ.ย.56)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุมแผนปฏิบัติงาน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 300 ล้านบาทต่อปี              หลังจากประเทศไทยได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกผลไม้ไทย 6 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด สัปปะรด  มะม่วง เมื่อปี 2551 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูง สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการของตลาดโลก ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
65. “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
         “วรวัจน์” นำทีม กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย เพิ่มศักยภาพส่งออกตลาดอินเดีย 30,000 ตัน/ปี หวังเปิดตลาดสู่สากล ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
66. กระทรวงวิทย์ฯ ใช้เทคโนโลยี เบิกฤกษ์บุกตลาดอินเดีย คาดเปิดล็อตแรก 30,000 ตัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า “ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลำไยสดและลำไยอบแห้ง ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
เชื่อราคาสูงขึ้น มีตลาดรองรับ            นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลการตอบรับ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... โดยจะเน้นการปรับปรุงพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
       วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า หลังจากเป็นประธานเปิด “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของตลาด ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป