กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลำไย

ทั้งหมด 80 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามความร่วมมือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... ผู้ประกอบการจึงต้องการนำเศษข้าวแต๋นเหลือทิ้งดังกล่าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  วว.เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวแต๋นบาร์ลำไยเคลือบช็อคโกแลต ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สามารถฉายรังสีส่งออกผลไม้ไทยเปิดตลาดใหม่ไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ ลำไย และลิ้นจี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทต่อปี   ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... และลานอเนกประสงค์   ขนาดประมาณ 30x30 เซนติเมตร จำนวน 3 ชิ้น) 183. เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยส่งออก เพื่อแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด 184. สินค้านวัตกรรมไทยกับความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 185. เครื่องทำกาแฟสด ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง ดังเช่น ปัญหาหมอกควัน ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่เป็นเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนการผลิตสูง และเทคโนโลยีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ล้าสมัย ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
... เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ข้อกำหนดของ APHIS  และ USDA3 บังคับให้สินค้าไทย 7 ชนิด คือ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ และแก้วมังกร ต้องผ่านการฉายรังสี เพื่อควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... อาทิ เทคโนโลยีการฉายรังสีอัญมณี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ให้บริการไปแล้ว 5 ล้านกะรัต คิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท ด้าน สวทช.​ นำเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผักและผลไม้สด เช่น ลำไยซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วง ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
48. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... EYED FOR INTEGRATED FACILITY  บ้านเมือง 9 บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้งจากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว    ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
49. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ช่วยยืดอายุ'ลำไยอบแห้ง'  แนวหน้า 17 คอลัมน์ คุณแหน  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
...       ดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิจัยและพัฒนาฟิล์มพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาฟลมพลาสติกทั่วไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์ลำไย พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บกลิ่นหอมสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ยาวนานขึ้น ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป