กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลำไยค้างสต็อก

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ลำไย, ลำไยค้างสต็อก, ลำไยอัดแท่ง]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
Tags: [ลำไยค้างสต็อก, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
3. 15:00 แถลงข่าว "ผลสำเร็จการบดทำลายลำไยค้างสต็อก ปี 2546 และ 2547"
(EventList / รัฐมนตรี / 15:00 แถลงข่าว "ผลสำเร็จการบดทำลายลำไยค้างสต็อก ปี 2546 และ 2547")
15:00 แถลงข่าว "ผลสำเร็จการบดทำลายลำไยค้างสต็อก ปี 2546 และ 2547" ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ผู้ประสานงาน : คุณเทียรทอง โทร. 02333 3947  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
4. ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ก. เกษตรฯ ทำลายลำไยอบแห้ง เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... 2. ที่ส่ง     และรับมอบ 3. ที่แกะกล่องลำไยแยกถุง  และ 4. ที่เครื่องบดอัดแตก พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถตรวจสอบได้จากทุกที โครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
...                           โครงการรีไซเคลิลำไยค้างสต็อกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
... โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อก โดยนำไปเป็น พลังงานชีวมวล หรือเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยเน่าเสีย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนวทางบริหารจัดการและทำลายลำไยค้างสต็อก  ปี 2546 และปี 2547 โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เห็นผลภายใน 6-9 เดือนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มคืนเงินเข้ารัฐ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป