กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลาว

ทั้งหมด 89 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
... ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว มีความร่วมมือด้าน วทน. ครอบคลุม 14 สาขา ที่ไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการหารือและจะมีความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้นในอนาคต ได้แก่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... เทคโนโลยีอวกาศ มาตรวิทยา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสำหรับสหราชอาณาจักร โดยมีกองทุนความร่วมมือนิวตัน ภายใต้วงเงินสนับสนุน 82.5 ล้านบาท เพื่อการวิจัยร่วมและการสร้างนวัตกรรม ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
73. Clipping วท ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 1,2 คอลัมน์ เรื่องเล่าข่าวดัง "ละอ่อนฮักน้ำลาว" ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
74. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว คมชัดลึก 1,2 คอลัมน์ เรื่องเล่าข่าวดัง 'ละอ่อนฮักน้ำลาว'สู้วิกฤติภัยแล้ง    ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
                    18 ธันวาคม 2558/หลวงพระบาง สปป.ลาว  คณะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
                  17 ธันวาคม 2558/หลวงพระบาง สปป.ลาว  คณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
            รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเดินทางสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 17-20 ...
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
... นั่นคือประเด็นสำคัญ - ช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันหยุดยาว ขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้เวลาวันหยุดอย่างมีความสุข มีคุณภาพ  และความปลอดภัย ใช้เวลาอย่างมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวัง ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
... ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรมด้านมาตรวิทยาให้กับประเทศในกลุ่มสมาชิกสถาบันมาตรวิทยาในภูมิภาคอาเซียน (CLMV) ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR) ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
80. Clipping วท ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 13 วท.สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ที่ลาว       ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป