กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลานกรีฑา

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Clipping วท ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ข่าวสั้น ครม.อนุมัติแปรรูปยางสร้างลานกรีฑา      ไทยโพสต์ 12  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... SMEs ไทย เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กล้องโทรทรรศน์ เครื่องล้างผักอัลตราโซนิกส์ และจอกยางนาโน แผ่นพื้นสนาม ลู่-ลานกรีฑาจากยางพาราผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคในด้านต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ด้วย วทน.          ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
13. Cilpping วท ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 9 สถ. สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
... เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา พื้นลานอเนกประสงค์ , ถนนยางพารา , สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: ถุงมือผ้าเคลือบยาง , การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS) และการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
...          วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558          การบรรยายหัวข้อ   -   แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ -  ลานกรีฑา ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
...        สำหรับประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแปรรูปยางพาราซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑานั้น ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
...                นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาลู่ลานกรีฑา ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ลดการสูญเสียข้าวรวมไม่เกิน 3% ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราเอนกประสงค์ โดยใช้น้ำยางพาราเคลือบเพื่อเพิ่มความหนึบ กันลื่น และป้องกันการบาดของขอบถุงมือ  นวัตกรรมพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
...  180. สินเชื่อ/เงินฝาก SMEs 181. เครื่องแสกนหนังสือความเร็วสูง 182. การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่–ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ (ขนาดของผลงาน:ชิ้นตัวอย่างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... 4 ปีหลังได้ถึง 1,102 ล้านบาท การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างลู่-ลานกรีฑาสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมมือกับ “เอสซีจี เคมิคอลส์” ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป