กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงพื้นที่

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน เตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิสูจน์ทราบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ 2 ทีม แบบ Double Check เป็นเหตุผลให้สรุปได้แล้วว่า ไม่พบสาเหตุพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ได้ว่า จะมีสารที่ก่อให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ด้วยตนเอง ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
53. ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จากปรากฏการ “ไฟไหม้ปริศนา จ.พัทลุง” โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งทีมนักวิจัยลงพื้นที่ จำนวน 2 ทีมแยกเป็นอิสระ เพื่อทำการตรวจสอบแบบ Double Check โดยทีมแรกเป็นทีมนักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... (ศวภ.3) ลงพื้นที่และรวบข้อมูลเพื่อวางแผนในการหาสาเหตุต่อไป โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา  ผู้แทนจาก ศวภ.3 และ ผศ.ดร.นุกูล อินทรสังขา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  มีแผนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” เสริมความรู้ให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ...
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015
        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุ ควบซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินจังหวัด มั่นใจหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป