กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงพื้นที่

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 2 พณ.ควงเอกชน-นักวิชาการลงพื้นที่  ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
... ดร.พิเชฐ และคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อดูผลการดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำและโครงสร้างบังคับน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยความร่วมมือของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สสนก.  กองทัพบก JICA ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... จากนั้น ดร.พิเชฐ และคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อดูผลการดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำและโครงสร้างบังคับน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยความร่วมมือของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สสนก. กองทัพบก JICA ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
44. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ความแปลกใหม่ของบ้านนางอยคือสามารถสัมผัสได้ว่าเมื่อใดมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย สามารถทำให้การเดินหน้าการผลิตเป็นไปได้ด้วยดีและสิ่งที่หวังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการก้าวพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
การลงพื้นที่ติดตามผลงานตามแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ จังหวัดลำปาง  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
46. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้นำผู้เชี่ยวชาญในฐานะกรรมการประเมินผลโครงการ เดินทางลงพื้นที่เกาะยาวน้อย นำทีมโดยมีนายณรงค์ รัตนะ อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เกาะยาวน้อย ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... ด้าน วศ. เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ ในกรณีที่หน่วยงานในพื้นที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่อาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... Bio Gas ในช่วงที่ผ่านมาให้แก่ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และคณะ พร้อมนำลงพื้นที่เยี่ยมชมบ่อ Bio Gas ขนาด 40 คิว ณ บ้านนายประเดิม อนันต์ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งใช้น้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นวัตถุดิบในการผลิต ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น พร้อมด้วยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หวังให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป