กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงพื้นที่

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... ซึ่งจะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณมลพิษในอากาศจริง ใน 5 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย วัดหัวลำโพง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินี และสถานีรถไฟใต้ดินสีลม     ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อ่างทอง ปทุมธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว มีนักมาตรวิทยา จาก มว. นำทีมโดยนาย อธิราช ทองบุญนักมาตรวิทยาจากห้องปฏิบัติการเสียง ทำงานร่วมกันกับชุดปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
14. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พบอุปกรณ์ที่เป็นกล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่มีน้ำหนักมาก ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
15. Clipping วท ประจำวันที่ 30 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  4รมต.ลงพื้นที่รับฟังชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ   บ้านเมือง 7  ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... ไม่มี - สำหรับช่วงฤดูร้อน ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกกระทรวงในพื้นที่ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครต่าง ๆ ลงพื้นที่ด้วย เรื่องของภัยแล้ง เรื่องของไฟไหม้ป่า หมอกควัน เรื่องของไฟไหม้ในอาคาร ไฟไหม้ในชุมชน ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
...          17 มีนาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
       ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เตรียมลงพื้นที่ตัวอย่างที่มีผลสำเร็จของการนำ Hot Spot มาสนับสนุนการป้องกันและลดปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะนำกำลังคนซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ เข้าร่วมลงพื้นที่สำรวจและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่าให้แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
...         สินค้า OTOP ในแต่ละภาคจะมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกันไป  ในการลงพื้นที่เพื่อนำเทคโนโลยีลงไปสนับสนุนการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป