กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงนาม MOU

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 9 รัฐสนับสนุนพัฒนาเครือช่าย SME ภาคเกษตร บูรณาการหลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU   ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
12. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  22 รัฐสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายSMEภาคเกษตรบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU   ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... Planning)  7) Others Related to Medical Applications และ จะเน้นความร่วมมือในการอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ Postdoc และยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง สซ. กับ Accelerators for Medical ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... เตรียมจับมือกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อน วทน.สู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ย้ำความร่วมมือโดยลงนาม MOU ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงค์ รองนายกรัฐมนตรี ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
         วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลา 13.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
            เมื่อวันที่ 29 ก.ค.56 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
       วันนี้ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
            วันนี้ (29 ก.ค.56) เวลา 10.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
              ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีในเปิดตัวโครงการเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... เรื่องการลงนาม MOU เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นารัฐพล  หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 13 มิถุนายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป